Parcelacija

Tim geodetske agencije Geotech XYZ za Vas može sprovesti sve elemente postupka parcelacije odnosno podele površina i oblika parcele u skladu sa Vašim potrebama.

Bilo da Vam je potrebno da spojite više katastarskih parcela u jednu ili vršite deobu veće na manje katastarske parcele u svrhu prodaje, raspodele ili dobijanja građevinske dozvole – stojimo Vam na raspolaganju za konsultaciju ili izlazak na teren u svakom momentu.