Legalizacija objekata

U saradnji sa proverenim pravnicima i arhitektama u mogućnosti smo da pokrijemo kompletan postupak legalizacije u Borči, Beogradu, ali i drugim gradovima Srbije za svoje klijente. Izrađujemo geodetske snimke, elaborate posebnih delova objekta (etažiranja) i sve potrebne izveštaje.

Kontaktirajte nas za sve dodatne detalje u vezi sa procesom legalizacije i neophodnom procedurom s kojom Vam možemo pomoći.