Katastarska geodezija

Svojim klijentima nudimo širok spektar usluga iz oblasti katastarske geodezije:

  • Snimanje objekata radi ucrtavanja u bazu KN
  • Omeđavanje katastarskih parcela
  • Identifikacija katastarskih parcela
  • Interna deoba parcela (skica načina korišćenja)
  • Snimanje vodova i upis u KV

Budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo Vam pripremili konkurentnu ponudu u skladu sa Vašim potrebama.